Zgodovina Selitvenega servisa Vatovec

Pomembnejši mejniki razvoja selitvenega servisa Vatovec:

 • 1998 – začetki:
  ustanovitev selitvenega servisa Vatovec, usmerimo se na področje mednarodnih selitev
 • 2000 – umestitev na mednarodni zemljevid:
  postanemo član največje mednarodne organizacije selitvenih podjetij IAM – International Association of Movers (prej HHGFAA);
  uvedemo storitev “selitve pisarn”
 • 2002 – nova storitev
  strankam ponudimo storitev “relokacije” (DSP – Destination Service Provider)
 • 2003 – mednarodni certifikat kakovosti
  včlanimo se v združenje najboljših mednarodnih selitvenih podjetij FIDI Global Alliance in pridobimo certifikat o kakovosti selitvenih storitev FAIM
 • 2004 – selitev na novo lokacijo
  zaradi kontinuirane rasti in širitve poslovanja se preselimo na sedanji naslov, v center Ljubljane
 • 2005 – članstvo v FEDEMAC
  ob vstopu Slovenije v EU se včlanimo v gospodarsko združenje evropskih selitvenih podjetij FEDEMAC
 • 2007 – gradnja novega skladišča
  zgradimo novo, sodobno opremljeno in varovano skladišče površine 2.000 m2