Svoja znanja in veščine nenehno dopolnjujemo

Zavedamo se, da znanja ni moč zajeziti, zato se nenehno izobražujemo in izpopolnjujemo:

  • vsakega novega sodelavca najprej naučimo osnovnih tehnik pakiranja, nalaganja na vozilo, razlaganja in razpakiranja
  • ko je primerno usposobljen, začne z enostavnejšimi opravili in se sčasoma ob delu z mentorjem nauči pakirati tudi občutljivejše predmete; šele nato postane samostojen selitveni delavec
  • vsakoletni obnovitveni tečaji pakiranja za selitvene delavce dodatno pripomorejo k odlični izvedbi storitev in zadovoljstvu naših strank
  • redno se udeležujemo mednarodnih konferenc z našega področja, sledimo najnovejšim dosežkom na področju selitev in jih v najkrajšem času vpeljemo v svoj selitveni proces