V Selitvenem servisu Vatovec se zavedamo, da so selitve, še zlasti mednarodne selitve, tako za posameznike kot podjetja naporne in stresne. Zato je naše poslanstvo zagotavljati celostne, skrbno načrtovane in brezhibno izvedene selitve ter druge spremljajoče storitve doma in v tujini.

To nam uspeva le z nenehnim usposabljanjem, doslednim spoštovanjem etičnega kodeksa in stalnim spremljanjem najnovejših trendov. Ni nam dovolj, da smo na področju selitvenih servisov dobri; naše poslanstvo je, da ostajamo vrhunski.