Preprečevanje korupcije

Naša protikorupcijska politika ter politika za preprečevanje podkupovanja nas obvezuje, da poslujemo v skladu z najstrožjimi etičnimi merili. Spoštujemo tudi vse protikorupcijske zakone, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter državah, kjer poslujemo sami ali prek naših dobaviteljev.

Ne toleriramo obljubljanja, ponujanja, dajanja ali odobravanja prepovedanih plačil. Vsi zaposleni in tretje osebe, ki delujejo v našem imenu, zagotavljajo, da so vsi posli s tretjimi osebami v javnem in zasebnem sektorju izvršeni v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi ter v skladu s standardi dostojanstva.

Cenimo dostojanstvo in transparentnost, zato pri naših delavcih, zastopnikih in tretjih osebah, ki delujejo v imenu našega podjetja, ne toleriramo nikakršne koruptivne dejavnosti.

Koruptivna plačila: zaposleni v našem podjetju in tretje osebe, ki delujejo v imenu našega podjetja, ne bodo posredno ali neposredno obljubili, odobrili, potrdili ali ponudili plačila* oziroma prenesli »vrednega predmeta«* na posameznika (vključno z »vladnim funkcionarjem«*) z namenom, da bi vplivali ali povzročili določeno ravnanje, nagradili dejanje, dosegli opustitev ravnanja ali odločitev in si s tem pridobili ali zagotovili prednost, pridobili ali obdržali posel.

Plačila* za spodbujanje: prepovedana so plačila, ki so izvršena z namenom, da funkcionar* izvrši (ali hitreje izvrši) določeno uradno dejanje.

(* kot smo opredelili v Slovarju)

 

Slovar

 • Vredni predmeti: gotovina ali gotovini ekvivalentni predmeti, darila, storitve, zaposlitvene ponudbe, posojila, potni stroški, razvedrila, politični prispevki, dobrodelne donacije, subvencije, sponzorstva, honorarji ali zagotovitev premoženja.
 • Plačila: posredne ali neposredne ponudbe plačil, obljube plačil, odobritve plačil ali dejanska plačila kakršnekoli vrednosti.
 • Vladni funkcionar:
  • vsak predstavnik vlade ali posameznik, ki je zaposlen v okviru vlade ali oddelka, agencije ali druge institucije javne uprave;
  • vsak, ki deluje v imenu ali na račun vlade ali oddelka, agencije ali druge institucije javne uprave;
  • zastopnik ali zaposleni v podjetju, ki je v celotni ali delni lasti države;
  • zastopnik ali zaposleni v javni mednarodni organizaciji, kot sta na primer Svetovna banka ali Združeni narodi;
  • zastopnik ali zaposleni v politični stranki ali vsaka oseba, ki zastopa politično stranko in/ ali
  • kandidat, ki kandidira za politični položaj.