Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je pomemben del poslovne strategije Selitvenega servisa Vatovec. Dosledno spoštujemo najostrejše okoljske predpise. Svojim sodelavcem omogočamo redno izobraževanje in usposabljanje. V delovne procese uvajamo napredne tehnološke rešitve in vrhunsko opremo, da svoje zaposlene kar najbolj razbremenimo težaških opravil.

Delujemo v skladu z najvišjimi etičnimi standardi. S sprejetjem etičnega kodeksa smo se zavezali, da ne bo nihče od zaposlenih v podjetju Vatovec poskušal pridobiti korist z neetičnim ali nelegalnim ravnanjem. Enako pričakujemo tudi od vseh naših skrbno izbranih partnerjev in dobaviteljev.

 • Preprečevanje korupcije
 • Varovanje zasebnosti
  • Varstvo osebnih podatkov
  • Namen uporabe osebnih podatkov
  • Pravica do dostopa, popravkov in ugovora
  • Osebni podatki in otroci
  • Jamstvo za varstvo podatkov
  • Nerazkrivanje osebnih podatkov
  • Varnost in zaupnost
  • Piškotki
  • Povezave na druge spletne strani
 • Protimonopolno ravnanje
  Nikoli ne bomo:

  • Direktno ali indirektno (prek tretje osebe, kar vključuje partnerje in agente) kontaktirali dejanskega ali potencialnega tekmeca ali tretjo osebo, s ciljem kartelnega dogovora.
  • Predlagali ali sklenili dogovora, direktno ali indirektno, formalno ali neformalno, z dejansko ali potencialno konkurenco glede občutljivih tem, povezanih s konkurenco, kar vsebuje, ni pa omejeno na:
   • Usklajevanje cen
   • Razdeljevanje trga, teritorija ali strank
   • Goljufanje v postopku konkurenčnega zbiranja ponudb
  • Sodelovali na sestanku trgovskih zvez, kjer se govori o občutljivih poslovnih temah. Če se take teme pojavijo med sestankom, bomo prosili, da se sestanek konča. V nasprotnem bomo sestanek zapustili in prijavili nekonkurenčne prakse lokalnim oblastem.

  Bomo:

  • Zagotovili, da vsa notranja in zunanja korespondenca, kar vključuje elektronska sporočila, sporočila, telefonske klice, dokumente, izjave in razgovori, ne vključuje podatkov ali stavkov, ki bi jih lahko tretja oseba ali oblasti razumele kot neskladne z dobro poslovno prakso.
  • Ohranili neodvisno presojo o ceni naših produktov in storitev.
  • Omejili informacije, ki jih izdamo med poslovnimi sestanki s strankami, potencialnimi strankami, konkurenco, ali tretjo osebo na tiste, ki so nujno potrebne za izvedbo ali ocenitev posla.
  • Prijavili kakršno koli indikacijo ali iniciativo o nekonkurenčnem obnašanju potencialnega ali dejanskega tekmeca relevantnim oblastem.
 • Varovanje okolja